Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava

TOP - Trainee Orgrez Program

TOP je talentový program společnosti Orgrez a.s. určený pro absloventy vysokých škola se zaměřením na energetiku. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. ...

Studentská cena ČEEP 2017

Soutěž "ČEEP Student - STUDENTSKÁ CENA ENVIROS 2016" je určená studentům vysokých škol. Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly konzultovány v období od 1. 1. 2016 do 30.6. 2017. Termín přihlášení je do 29.9.201...

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz