Galerie


opvk
Pozvánka na přednášku
Karikatury členů katedry
Sraz absolventů Katedry energetiky 2015
Letní univerzita ČEZ 2015
Technologické centrum Ostrava (Pohraniční, Vítkovice)
Nultý ročník srazu absolventů
Pracoviště TAP
Pracoviště pro matematické modelování energetických procesů
Pracoviště ES
Pracoviště DEZ
Laboratoř tepelných procesů a proudění
Laboratoř strojů pro stlačování a přepravu vzdušin a kapalin
Laboratoř přenosu tepla
Laboratoř pro charakterizaci a analýzu organických hmot
Laboratoř fotovoltaických systémů
Konference Energetika a životní prostředí 2014


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz