Galerie


Pozvánka na přednášku
Karikatury členů katedry
Sraz absolventů Katedry energetiky 2015
Letní univerzita ČEZ 2015
Naši absolventi - Mgr.
Naši absolventi - Bc.
Technologické centrum Ostrava (Pohraniční, Vítkovice)
Nultý ročník srazu absolventů
Pracoviště TAP
Pracoviště pro matematické modelování energetických procesů
Pracoviště ES
Pracoviště DEZ
Laboratoř tepelných procesů a proudění
Laboratoř strojů pro stlačování a přepravu vzdušin a kapalin
Laboratoř přenosu tepla
Laboratoř pro charakterizaci a analýzu organických hmot
Laboratoř fotovoltaických systémů
Konference Energetika a životní prostředí 2014


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz