Historie katedry

Počátek katedry energetiky spadá do období 50. let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi nimi fakulta strojní. V této době byla na fakultě zřízena katedra hornického a hutnického strojnictví jako základ pozdější katedry energetiky. Katedra zajišťovala výuku energetických strojů v hutích a dolech (kompresory, a energetické hospodářství) na všech třech fakultách VŠB. V roce 1955 byla do této katedry převedena část pracovníků katedry obecného strojnictví (výuka hydromechaniky a termomechaniky, energetické stroje a měření a regulace). Katedra byla přejmenována na katedru energetiky, jejím vedoucím byl prof. Kořínek. Od roku 1970 byla otevřena nová specializace oboru pod názvem Energetické stroje a zařízení, na které končilo průměrně 10 absolventů ročně. Prvním vedoucím katedry energetiky byl prof. Ing. B. Kořínek, kterého v roce 1957 v této funkci vystřídal prof. Dr. Ing. R. Doležal. Ten ke konci roku 1959 odešel na ČVUT v Praze a vedoucím katedry se stal doc. Ing. J. Dobrozemský a ve funkci působil až do roku 1972. V letech 1972 až 1976 katedru vedl prof. Ing. F. Patrman, v letech 1976 až 1984 doc. Ing. F. Hradil, CSc. a pak do roku 1986 doc. Ing. V. Podhorný. V roce 1986 se na místo vedoucího katedry vrátil prof. Ing. J. Dobrozemský, kterého v této funkci v roce 1991 vystřídal prof. Ing. P. Kolat, DrSc. a zastával ji až do roku 2010. Od roku 2010 plní funkci vedoucího katedry prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Od roku 2000, kdy proběhlo 50. výročí fakulty, nedošlo k žádným podstatným změnám na katedře. Někteří členové získali vyšší vědecký či pedagogický titul, jiní již na katedře vzhledem k svému věku nepracují na plný úvazek. Na výuce specializovaných předmětů z oboru energetiky se také podílejí pracovníci z Výzkumného energetického centra, které se odloučilo od katedry energetiky.

Zakládající členové katedry

  prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský
prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský
doc. Ing. Vratislav Fibinger
doc. Ing. Vratislav Fibinger
doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
 
prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský
prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský
doc. Ing. Vratislav Fibinger
doc. Ing. Vratislav Fibinger
doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.

Další dlouholetí členové katedry

doc. Ing. Vladimír Blahož
doc. Ing. Vladimír Blahož
prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
doc. Ing. Václav Voráček, CSc.
doc. Ing. Václav Voráček, CSc.
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Ing. Jiří Tomčala
Ing. Jiří Tomčala
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jiří Ševčík
Jana Balušková (technička)
Jana Balušková (technička)
Alena Vrtková (sekretářka)
Alena Vrtková (sekretářka)
doc. Ing. Vladimír Blahož
doc. Ing. Vladimír Blahož
prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
doc. Ing. Václav Voráček, CSc.
doc. Ing. Václav Voráček, CSc.
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Ing. Jiří Tomčala
Ing. Jiří Tomčala
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jiří Ševčík
Jana Balušková (technička)
Jana Balušková (technička)
Alena Vrtková (sekretářka)
Alena Vrtková (sekretářka)


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz