Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava

Soutěž studentských prací - Institut energetické ekonomie

Institut energetické ekonomie vyhlašuje soutěž studentských prací psaných na energetická témata. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - absolventské (bakalářské a diplomové práce) a neabsolventské (seminárky a jiné práce) s přijetím k obhajobě v roce 2017. Soutěžící...

TOP - Trainee Orgrez Program

TOP je talentový program společnosti Orgrez a.s. určený pro absloventy vysokých škola se zaměřením na energetiku. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. ...

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz