Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava

Dana Drábová opět na půdě VŠB

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová se opět vrací na pódium Nové auly, tentokrát s přednáškou "SVĚT (a) ENERGIE". Přednáška se uskuteční ve středu 18.4.2018 od 10:30 v Nové aule (přednáškový sál NA1). ...

Katedra energetiky byla úspěšná při žádosti o projekt OP VVV

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), aktivity A 5 - Posílení internacionalizace získala Katedra energetiky projekt "Vybraná témata z oblasti bezpečnostního inženýrství a využívání jaderných elektráren v kontextu energetické politiky Evropské Un...

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz