Konference ISFR 2017

Konference ISFR (International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials) je mezinárodním symposiem, které se koná každé dva roky pod záštitou japonské organizace pro recyklaci plastů Feedstock Recycling of Plastics Japan.

 


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz