Konference ISFR 2017

Základní informace

Aktuální ročník konference bude zaměřen především na podporu mezinárodního rozvoje průmyslového, výzkumného a vysokoškolského sektoru a prezentaci nových poznatků z oblasti recyklace materiálů na bázi polymerů, produkce plastových výrobků, skládkování komunálních i průmyslových odpadů a energetického využití biomasy a odpadů formou spalovacích, zplyňovacích a pyrolýzních procesů. Související témata budou rovněž pro konferenci relevantní.

Cílem symposia je sdružit vědce, inženýry a průmyslové odborníky z celého světa, aby společně diskutovali o uvedené problematice, navazovali nové kontakty s potenciálem budoucí spolupráce a prezentovali výsledky své činnosti.

Veškeré informace o ISFR 2017 jsou k dispozici na následujících stránkách http://isfr.vsb.cz/.

 


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz