Konference ISFR 2017

Kontakt

doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Tel.: +420 597 323 270

E-mail: stanislav.honus@vsb.cz


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz