Konference Energetika a životní prostředí 2017

Obecné informace

Pokyny pro autory

Šablona ke stažení

Jednací jazyk

Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.

Sborník konference

Sborník bude obsahovat pouze příspěvky zaslané před uzávěrkou. Sborník bude všem účastníkům předán v elektronické formě. Sborník a prezentace budou po konferenci dostupné na www stránkách.
Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán v elektronické podobě. Ve sborníku mohou být publikovány také články, které již nebylo možno zařadit do programu přednášek.

Vybrané odborné články budou publikovány ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada strojní. Více informací naleznete zde.

Firemní prezentace

Po celou dobu konference je možnost využít firemní prezentace. Prezentaci lze realizovat formou posteru, roll upu, stánku, článku ve sborníku nebo spec. přednášky.

Ceník firemní prezentace:

  • reklama ve sborníku z konference - 4.800 Kč vč. DPH
  • prostory pro reklamní stánek - 8.500 Kč vč. DPH
  • reklamní stánek + reklama ve sborníku - 11.000 Kč vč. DPH
  • reklamní stánek + reklama ve sborníku a uvedení jako partner konference na všech tiskovinách a webu - 20.000 Kč vč. DPH

Více informací naleznete v registračním formuláři, popř. se prosím obraťte na člena organizačního výboru nabo na kontaktní mail konference.kat361@vsb.cz.


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz