Konference Energetika a životní prostředí 2017

Sponzorem konference je společnost

 

Partnery konference jsou

 

        


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz