Konference Energetika a životní prostředí 2017

Sborník

Elektronická verze sborníku bude dostupná ke stažení pro ukončení konference.

Sborník bude obsahovat pouze příspěvky zaslané před uzávěrkou. Sborník bude všem účastníkům předán v elektronické formě. Sborník a prezentace budou po konferenci dostupné na www stránkách.
Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán v elektronické podobě. Ve sborníku mohou být publikovány také články, které již nebylo možno zařadit do programu přednášek.

Vybrané odborné články budou publikovány ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada strojní. Více informací naleznete zde.


Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz