Konference Energetika a životní prostředí 2017

Programový výbor

  • doc. Ing. Kamil KOLARČÍK, CSc., VŠB-TU Ostrava - odborný garant konference
  • prof. Dr. Ricardo CHACARTEGUI, TU Seville, Španělsko
  • prof. Ing. Vieroslav MOLNÁR, Ph.D., TU Košice, Slovensko
  • prof. Ing. Gabriel FEDORKO, PhD. TU Košice, Slovensko
  • prof. Ing. Pavel KOLAT, DrSc., VŠB-TU Ostrava
  • doc. Ing. Mojmír VRTEK, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
  • doc. Ing. Zdeněk KADLEC, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
  • doc. Ing. Stanislav HONUS, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
  • Dr. Milan VUJANOVIĆ, University of Zagreb, Chorvatsko

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz