Nabídka kurzů

Katedra energetiky zahajuje ve školním roce 2015/2016 nové kurzy:

  • Kompresory
  • Teorie a provoz energetických strojů
  • Nové trendy v "klasické" i jaderné energetice
  • Základy energetiky pro zaměstnance státních orgánů, včetně exkurzí
  • Využití sluneční energie
  • Využití odpadů a biomasy
  • Parní kotle v teplárnách a elektrárnách
  • Univerzita třetího věku

 

Informace o jednotlivých kurzech ve formátu PDF.

Prosím kontaktujte doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc.

 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz