Odborná pracoviště katedry

Katedra energetiky disponuje třemi odbornými pracovišti: Akreditované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně - energetických zařízení (DEZ), Odborná skupina energetických strojů (ES), Alternativní zdroje energie, počítačové modelování a tepelná měření (TAP). Nedílnou součástí aktivit katedry je podíl na činnosti Regionálního výzkumného centra ENET (enet.vsb.cz), Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie – ENET CZ.1.05/2.1.00/03.0069 MŠMT prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz