Projekty

Waste management curricula development in partnership with public and private sector – 561821-EPP-1-2015-RS-EPPKA2-CBHE-JP 2015-2019 více partnerů, vedoucí projektu Dagmar Juchelková

http://www.wamppp.com/


PGI00088 Skills+ 
- Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation, 2016-2020, projekt Interreg Europe, vedoucí projektu Dagmar Juchelková
http://www.interregeurope.eu/skillsplus/
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/
http://www.interregeurope.eu/,   

 

 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz