Publikační činnost

Více informací o publikační činnosti zaměstnanců katedry energetiky naleznete využitím portálů, uvedených níže. Zde naleznete rovněž aktuální seznam všech publikací.

Více informací o publikační činnosti zaměstnanců katedry energetiky naleznete využitím portálů, uvedených níže. Zde naleznete rovněž aktuální seznam všech publikací.

Informační portály publikační činnosti

Prohlížení publikační činnosti zaměstnanců VŠB-TU Ostrava
Publikace dostupné v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (databáze RIV)

Publikační činnost VŠB-TUO
Publikace v databázi RIV)


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz