Spolupráce s praxí

 • ČEZ, a.s.
 • Elektrárna Tisová – garanční zkoušky napájecích a chladicích čerpadel, diagnostika poruch tlakových celků
 • Elektrárna Tušimice – garanční měření retrofitu bloku C a D, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Elektrárna Mělník – garanční zkoušky napájecích čerpadel EN91, 92, 101, 102
 • Elektrárna Dětmarovice – garanční zkoušky turbonapájecích čerpadel TN20 a TN30
 • Energetika Vítkovice – garanční zkoušky kotlů a kompresorů, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Elektrárna Prunéřov – diagnostika hnědouhelných mlýnských okruhů
 • Elektrárna Dlouhé Stráně – měření průtoku chladicí vody spouštěče TG1 a TG2
 • Teplárna Trmice – měření energetických charakteristik kompresorů
 • Elektrárna Počerady – garanční zkoušky napájecích, chladicích a oběhových čerpadel a spalinových kotlů paroplynového cyklu
 • Veolia Česká republika, a.s.
 • Elektrárna Třebovice – garanční a ověřovací měření chladicích věží s přirozeným tahem, garanční zkoušky napájecích čerpadel, kompresorů a suchého odběru popelovin, garanční zkoušky turbíny TG15, topné a spalovací zkoušky
 • Teplárna Ostrava, Karviná, Přerov – monitoring stability spalování, rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů
 • Teplárna Krnov – ověřovací zkoušky turbíny TG4, garanční zkoušky točivých redukcí a napájecích čerpadel
 • Teplárna Olomouc – garanční zkoušky turbín TG3 a TG4
 • Veolia Industry – měření energetických charakteristik kompresorů a technických parametrů technologie výroby dusíku
 • Energetika Třinec, a.s. – garanční zkoušky turbín TG2 a TG12, kotlů NK1 a FK, ověřovací měření kotlů K3 a K4, monitorování provozu kompresorů a kompresorových stanic
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s. – garanční zkoušky kotlů K4, K10 a K11, diagnostika provozu kotlů
 • Teplárna Tábor, a.s. – garanční zkoušky turbíny TG3, fluidního kotle K1.7, měření energetických charakteristik kompresorů
 • United Energy, a.s., Teplárna komořany – garanční zkoušky napájecích čerpadel TN3 a TN7
 • Teplárna ECKG Kladno – rekonstrukce mlýnů a mlýnských okruhů dle návrhů VŠB-TUO
 • Plzeňská Teplárenská a.s. – garanční zkoušky kompresorů a turbíny, diagnostika mlýnských okruhů
 • SCP a.s. Ružomberok – garanční zkoušky turbíny TG20
 • Elektrárny Opatovice, a.s. – úpravy kotlů, diagnostika poruch tlakových celků
 • Teplárna Zvolen (SK), Oroszlány (H) – diagnostika hnědouhelných mlýnských okruhů
 • Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic s.r.o. – monitoring bloku sušení tlakového vzduchu
 • Moravia Energo, a.s. – garanční měření kogeneračních jednotek v areálu ŽDB Bohumín a.s.
 • Zásobování teplem Vsetín, a.s. – diagnostické měření kogeneračních jednotek 4,5 MWe


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz