Akce partnerů

Zúčastněte se Letní univerzity ČEZ 2015

Letní univerzita ČEZ 2015

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz