Výsledky VaV

Software

 • OPTIMISOL – modelový nástroj pro stanovení a optimalizaci energetických zisků solárních zařízení.
 • Fuzzy řízení trojcestného ventilu.
 • Stechiometrie spalovacího procesu.
 • Energetické ztráty.
 • Simulace nabíjení tlakové lahve CNG.
 • Procesy v pyrolýzní komoře.
 • Účinnost parních kotlů dle DIN 1942.
 • Účinnost parních kotlů dle ČSN 070302.
 • Technicko-ekonomická analýza kotle spalujícího uhlí a biomasu.
 • Anti-Corrosion Method Selector.

Metodiky

 • Metodika popisu polytropické stavové změny a výpočtu polytropické účinnosti u kompresorů.
 • Metodika měření a vyhodnocování energetických charakteristik pístových kompresorů.
 • Metodika popisu a výpočtu izotermické účinnosti u chlazených kompresorů.
 • Metodika popisu izoentropické stavové změny a výpočtu izoentropické účinnosti u nechlazených kompresorů.
 • Metodika exergetického hodnocení kompresorů.
 • Metodika hodnocení procesů transformačních dějů energetických strojů z hlediska aplikace nástrojů pro zlepšování procesů a snižování plýtvání.

Ověřené technologie

 • Kompresorová stanice obchodní společnosti Dalkia Česká republika, a.s., divize Karviná, závod Teplárna Karviná.


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz