Výroční zprávy

 

Historická zpráva Katedry energetiky 1955 – 2015

 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz