Základní informace

Počátek katedry energetiky spadá do období 50. let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi nimi fakulta strojní. V této době byla na fakultě zřízena katedra hornického a hutnického strojnictví jako základ pozdější katedry energetiky. Katedra energetiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostravy vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorandského studijního programu a to jak v prezenční tak kombinované formě studia. Katedra se mimo zajištění výuky zabývá nejenom aplikovaným výzkumem a řešením vědeckovýzkumných grantů v oblasti energetiky, ale také nabízí celou řadu služeb, zaměřených na ekologizaci a optimalizaci provozu energetických zařízení.

Katedra energetikyKatedra energetiky

Zaměření výzkumných aktivit katedry

  • Spalování paliv
  • Ekologické využívání primárních a sekundárních surovin
  • Kogenerační jednotky s využíváním různých druhů plynných paliv a biomasy
  • Minimalizace vypouštěných plynných a pevných škodlivin z energetických procesů
  • Využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie (vítr, voda, slunce, biomasa)
  • Diagnostika sekundárních energetických strojů - turbín, kompresorů a čerpadel
  • Aplikovaný výzkum spalovacích zařízení zejména v oblasti energetických zařízení velkých výkonů

Propagační materiály katedry ke stažení

Informační publikace katedry energetiky


 

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz