Zaměstnanci

Vedení katedry

Jméno, funkce E-mail Místnost Telefon
doc. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru
stanislav.honus@vsb.czA 609597 323 270
597 329 331
Ing. Výtisk Tomáš, Ph.D.
Zástupce vedoucího
tomas.vytisk@vsb.czA 608597 325 182
doc. Ing. Kadlec Zdeněk, Ph.D.
Tajemník
zdenek.kadlec@vsb.czA 611597 325 176
doc. Ing. Vrtek Mojmír, Ph.D.
Tajemník
mojmir.vrtek@vsb.czA 611597 324 425
Mgr. Galusková Ladislava
Sekretářka
ladislava.galuskova@vsb.czA 612597 321 230

Abecední seznam zaměstnanců

Jméno, funkce E-mail Místnost Telefon
Ing. Bouchalová Jana, Ph.D.
Interní doktorand
jana.bouchalova@vsb.czJB 443597 325 448
doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Akademický pracovník
bohumir.cech@vsb.czRE 218597 329 332
Ing. Dvořák Pavel
Interní doktorand
pavel.dvorak1@vsb.czRE 219597 329 334
Mgr. Galusková Ladislava
Sekretářka
ladislava.galuskova@vsb.czA 612597 321 230
doc. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru
stanislav.honus@vsb.czA 609597 323 270
597 329 331
Ing. Jadlovec Marek
Interní doktorand
marek.jadlovec@vsb.czG 317A597 325 443
Ing. Janalík Radim, CSc.
Akademický pracovník
radim.janalik@vsb.czA 608597 325 182
prof. Ing. Juchelková Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník
dagmar.juchelkova@vsb.czA 613597 325 175
597 325 177
doc. Ing. Kadlec Zdeněk, Ph.D.
Tajemník
zdenek.kadlec@vsb.czA 611597 325 176
Ing. Kielar Jan
Interní doktorand
jan.kielar@vsb.czB 207597 327 157
doc. Ing. Kolarčík Kamil, CSc.
Akademický pracovník
kamil.kolarcik@vsb.czA 606597 324 483
prof. Ing. Kolat Pavel, DrSc.
Akademický pracovník
pavel.kolat@vsb.czA 607597 324 403
Ing. Konvička Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník
jaroslav.konvicka@vsb.czA 610597 323 219
Ing. Matoušek Jan, Ph.D.
Akademický pracovník
jan.matousek@vsb.czRE 218597 329 332
doc. Ing. Míka Jiří, CSc.
Akademický pracovník
jiri.mika@vsb.czG 317A597 324 426
Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník
ondrej.nemcek@vsb.czA 609597 325 514
597 327 155
Ing. Palička Ondřej
Interní doktorand
ondrej.palicka@vsb.czRE 219597 329 334
Ing. Pavlík Petr, Ph.D.
Akademický pracovník
petr.pavlik@vsb.czA 614597 321 262
Ing. Pospíšilík Václav
Interní doktorand
vaclav.pospisilik@vsb.czG 317A597 325 443
Ing. Sassmanová Veronika, Ph.D.
Akademický pracovník
veronika.sassmanova@vsb.czA 614597 321 262
Ing. Stáňa Michal, Ph.D.
Akademický pracovník
michal.stana@vsb.czRE 220597 329 336
Ing. Szeliga Zbyszek, Ph.D.
Akademický pracovník
zbyszek.szeliga@vsb.czRE 220597 329 336
Ing. Šafář Michal
Interní doktorand
michal.safar@vsb.czE 228597 324 290
597 325 448
Ing. Šmída Zdeněk
Akademický pracovník
zdenek.smida@vsb.czG 315597 323 271
Ing. Štrbová Kristína
Interní doktorand
kristina.strbova@vsb.czRE 216597 329 326
Ing. Štukavec Ondřej
Interní doktorand
ondrej.stukavec@vsb.czG 314597 325 145
Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Junior researcher
barbora.svedova@vsb.czE 228597 324 290
597 325 448
MSc. Tun Maw Maw
Interní doktorand
maw.maw.tun.st@vsb.czG 317A597 324 426
Ing. Vávrová Zuzana
Interní doktorand
zuzana.vavrova@vsb.czRE 219597 329 334
doc. Ing. Vilimec Ladislav
Akademický pracovník
ladislav.vilimec@vsb.czA 610597 324 404
doc. Ing. Vrtek Mojmír, Ph.D.
Tajemník
mojmir.vrtek@vsb.czA 611597 324 425
Ing. Výtisk Jan
Interní doktorand
jan.vytisk@vsb.czG 317A597 325 443
Ing. Výtisk Tomáš, Ph.D.
Zástupce vedoucího
tomas.vytisk@vsb.czA 608597 325 182

Laboratoře a učebny

Název Umístění Telefon
Laboratoř E 229 597 323 730
Laboratoř energetických strojů G 315 597 323 271
Místnost doktorandů CPIT RE 219 597 329 334
Místnost host. pracovníků kat. 361 A 605 597 324 238
Počítačová učebna G 307 597 324 472
Solární laboratoř NK 516 597 324 592
Učebna HARD L 115 597 323 443

Katedra energetiky
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - TUO
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
katedraenergetiky@vsb.cz